\ Lage Inkomens Voordeel (LIV) - PEC Service

Vanaf 2017 kunnen werkgevers profiteren van het zogenaamde Lage Inkomensvoordeel (LIV). Het LIV maakt onderdeel uit van de Wet tegemoetkomingen Loondomein (WTL). Uitgebreide informatie over deze wet, waarin 3 verschillende voordeelregelingen zijn opgenomen, vind je in mijn blog over de WTL.

Waarom deze vergoeding?

De Rijksoverheid meldt dat je deze vergoeding bijvoorbeeld zou kunnen gebruiken om langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Maar dat is geen verplichte voorwaarde. Ik denk dat dit dan ook niet gaat gebeuren. Werkgevers zien dat inkomensvoordeel niet als stimulans om langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen.  Er zijn namelijk al zoveel regelingen die de werkgever stimuleren om mensen aan te nemen uit deze doelgroep. En dat gebeurt nog veel te weinig.

Voorwaarden voor lage-inkomensvoordeel (LIV) (info Rijksoverheid)

Voor werkgevers die gebruik willen maken van het LIV geldt:

  • je krijgt per jaar maximaal € 2.000 voordeel op de loonkosten per aangenomen werknemer. Dit geldt als de werknemer 40 uur per week werkt, 100-110% van het minimumloon (van een 23-jarige) verdient én dat jaar minstens 1.248 uur bij dezelfde werkgever werkt. De werknemer mag jonger zijn dan 23 jaar.
  • je krijgt per jaar maximaal € 1.000 voordeel op de loonkosten per aangenomen werknemer. Dit geldt als de werknemer 40 uur per week werkt, 110-125% van het minimumloon (van een 23-jarige) verdient én dat jaar minstens 1.248 uur bij dezelfde werkgever werkt. De werknemer mag jonger zijn dan 23 jaar.
  • het loonkostenvoordeel wordt in verhouding (naar rato) berekend op basis van het aantal gewerkte uren per jaar.

Wanneer en hoe wordt dit voordeel betaald?

De Belastingdienst keert op basis van gegevens van UWV de vergoeding over 2017 aan jou in 2018 automatisch uit. Je hoeft zelf geen aanvraag in te dienen. Wel kun je checken of je voor de LIV in aanmerking komt. Dit kan via de rekenhulp van de Rijksoverheid.

Uitbetaling gaat als volgt: (info Belastingdienst)

  1. je krijgt vóór 15 maart 2018 van UWV een voorlopige berekening van uw LIV. Die berekening is gebaseerd op de aangiften en correcties over 2017 die je tot en met 31 januari 2018 hebt gedaan.
  2. ben je het niet eens met de berekening? Dan kun je tot en met 1 mei 2018 correcties over 2017 sturen.
  3. wij sturen je een definitieve vaststelling van uw LIV. Dat doen wij vóór 1 augustus 2018, op basis van de gegevens die we van UWV krijgen.
  4. wij betalen je binnen 6 weken na de datum op de definitieve vaststelling uw LIV uit.

Wat moet je ervoor doen?

Gewoon je loonheffingen goed aangeven over 2017.

Er zijn nog veel meer stimulerende regelingen waar je gebruik van kunt maken. In mijn blog, later deze week, zet ik ze op een rijtje. Heb je hulp nodig bij de toepassing van stimulerende regelingen om personeel aan te nemen? Neem dan contact op met Jessy Sluiter. Onze contactgegevens vind je onderaan de pagina.