\ Vertrouwenspersoon - PEC Service

PEC Service

Het bureau met flexibiliteit en expertise

Neem contact op

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon wordt vaak ingeschakeld als er in een bedrijf sprake is van ongewenste omgangsvormen.

Dat zijn omgangsvormen die iemand ervaart als ongewenst, waardoor deze persoon zich op zijn werkplek niet meer veilig voelt. Het kwetst iemand en zorgt ervoor dat iemand vreemd gedrag gaan vertonen en vaak ook ziek wordt. Naast pesten behoren ook discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld tot de ongewenste omgangsvormen.

Externe Vertrouwenspersoon

De Arbowet verplicht werkgevers om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting. Het gaat dan om klachten over pesten, discriminatie, agressie en geweld en seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten. Werkgevers stellen beleid op en informeren hun werknemers daarover. Het aanstellen van externe vertrouwenspersoon is vaak onderdeel van het PSA-beleid. Werknemers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag, kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht. Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en moet dus vertrouwelijk omgaan met informatie van werknemers.

Taken van de vertrouwenspersoon

De belangrijkste taak van de vertrouwenspersoon is het opvangen en adviseren van werknemers die hulp en advies nodig hebben. En biedt vooral een luisterend oor voor de werknemer. Ook informeert zij de werknemer over klachtenprocedures, en ondersteunt bij een gesprek met een leidinggevende. Soms verwijst een vertrouwenspersoon ook door naar een andere hulpverlenende instanties. Naast de directe begeleiding van werknemers, geeft de vertrouwenspersoon ook voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag en adviseert zij leidinggevenden over preventiemaatregelen.

Contact

Wil je meer weten over Jessy Sluiter als gecertificeerd extern vertrouwenspersoon? Of heb je een specifieke vraag of project? We maken graag een afspraak voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek.

Meer weten over onze diensten?

Wij staan je graag te woord.

Neem contact op

  • Velden met een * zijn verplicht