\ Minimum jeugdlonen en compensatie - PEC Service

Vanaf 1 januari 2018 vindt een aantal wijzigingen van het minimumjeugdloon plaats. Ik heb ze voor je op een rijtje gezet.

Minimumjeugdloon

De leeftijd voor het volwassen minimum loon is per 1 juli 2017 verlaagd van 23 naar 22 jaar. Voor het minimumjeugdloon voor 18 t/m 21 jarigen geldt een compensatie. Dit heet het minimumjeugdloonvoordeel.

Meerwerk en overwerk

Extra uren werken? Dan moet de werkgever vanaf 1 januari 2018 voor overwerk ook gemiddeld minstens het minimumloon betalen. Dit betekent dat jouw werkgever ook vakantiegeld moet betalen over de extra uren die je hebt gewerkt. Het kan zijn dat in de cao die voor jouw bedrijf geldt andere afspraken staan, maar je moet wel altijd minstens 108% van het minimumloon ontvangen. Daarvan mag de cao niet afwijken.  Dit betekent dat je in ieder geval recht hebt op 8% vakantiegeld, óók over meerwerk.

Stukloon

Werk jij op basis van stukloon, waardoor je per stuk afgeleverd werk betaald krijgt? Dan heb je vanaf januari 2018 recht op minimaal het minimum loon.

Opdrachtnemers

Werk je op basis van een overeenkomst tegen beloning? Ook dan heb je vanaf januari 2018 recht op minimaal het minimum loon.

Belangrijk: compensatie minimum jeugdloon

De leeftijd voor het volwassen minimumloon is op 1 juli 2017 verlaagd van 23 naar 22 jaar.
Maar het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen gaat omhoog. Op 1 juli 2019 gaat de minimumloonleeftijd naar 21 jaar. Ook gaat in 2019 het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 20-jarigen omhoog. Werkgevers krijgen echter voor de hogere loonkosten van 18- tot en met 21-jarigen compensatie via het minimumjeugdloon voordeel. Deze regeling gaat in per 1 januari 2018 en compenseert werkgevers met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2017 voor jonge werknemers met een laag loon.

Compensatie

Het minimumjeugdloonvoordeel voor 18- tot en met 21-jarigen betaalt de Belastingdienst automatisch uit in de tweede helft van 2019 op basis van gegevens van het UWV. Als je een correcte loonaangifte hebt gedaan, dat wil zeggen met de juiste minimum lonen. Je krijgt dan het voordeel over zowel het tweede halfjaar van 2017 als 2018.

Lage Inkomens Voordeel (LIV)

Voor werknemers van 22 jaar of ouder (en vanaf 1 juli 2019 van 21 jaar en ouder), die nu het volwassenen minimumloon gaan verdienen, geldt het lage-inkomensvoordeel. Om in aanmerking te komen voor het lage-inkomensvoordeel moet de werknemer per kalenderjaar ten minste 1.248 uur bij jou gewerkt hebben en tussen de 100 en 125 procent van het minimumloon verdienen. BBL medewerkers die een leerplek hebben in het kader van de Beroepsbegeleide Leerplek behouden het minimumjeugdloon. Daarvoor ontvangt de werkgever geen compensatie.

Heb je vragen over de minimum lonen of andere personeelszaken, neem dan gerust contact met Jessy van PEC Service HR & Finance via 06 -19636744.