\ Loonkostenvoordeel (LKV) - PEC Service

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe regeling die ingaat op 1 januari 2018 en is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. In 2017 konden werkgevers gebruik maken van premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Dat is in 2018 het LKV geworden.

Wie heeft recht op LKV?

Het LKV is verdeeld over verschillende doelgroepen:

  • oudere werknemers (56 jaar en ouder)
  • arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen
  • werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden
  • arbeidsbeperkte werknemers die worden herplaatst

Om het LKV te ontvangen heeft de werkgever een kopie van de doelgroepverklaring LKV van de werknemer nodig. Deze verklaring vraagt de werknemer persoonlijk aan via de website van het UWV.

Wat zijn de bedragen van het LKV?

DOELGROEPEN MAXIMAAL TE ONTVANGEN LKV PER JAAR (KAN MAX 3 JAAR)
Oudere werknemer, 56 jaar en ouder € 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per jaar
Arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen € 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per jaar
Arbeidsbeperkte werknemers die herplaatst worden € 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per jaar
Werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden € 1,01 per verloond uur en maximaal € 2.000 per jaar

Hoe aanvragen?

Het LKV hoef je niet aan te vragen. Als je een doelgroepverklaring van je werknemer hebt ontvangen, kun je bij de loonaangifte de indicatie voor premiekortingen LKV op ‘ja’ zetten. Als je recht hebt op LKV dan ontvang je in 2019 eerst een voorlopige berekening (uiterlijk 14 maart 2019)  en uiterlijk 31 juli 2019 een definitieve berekening. De betaling vindt 6 weken na de definitieve berekening plaats.

Heb je al premiekortingen?

Als je in 2017 al premiekortingen ontving voor oudere werknemer of een arbeidsgehandicapte werknemer, dan is er een overgangsregeling. Mogelijk heb je dan in 2018 ook recht op het LKV. Je ontvangt dan per werknemer het LKV voor de periode dat je nog recht zou hebben op de premiekorting. Er is geen doelgroepverklaring nodig voor werknemers die onder de overgangsregeling vallen.

Premiekortingen voor jeugdige werknemer zijn vervallen per 1 januari 2018. Daar is nu het LIV-jeugd voor in de plaats gekomen. Zie mijn blog over het LIV en de Wet tegemoetkomingen Loondomein.

De overgangsregeling

Volg de onderstaande stappen, om gebruik te maken van de overgangsregeling LKV. Deze stappen moesten deels al in 2017 plaatsvinden, maar tot 1 mei 2018 is het mogelijk om een correctiebericht naar de Belastingdienst te sturen.

  • in de aangifte over het laatste aangiftetijdvak van 2017 geef je aan dat je voor een werknemer de premiekorting oudere werknemer of arbeidsgehandicapte werknemer toepast
  • in deze aangifte vul je ook het bedrag van de premiekorting in
  • in de aangiften over 2018 geef je aan dat je het LKV voor een bepaalde werknemer wil aanvragen

Op de website van het UWV vind je uitgebreide informatie over de voordeelregelingen die de overheid biedt. Maar ik kan me voorstellen dat je geen tijd hebt om je daar in te verdiepen. Heb je vragen over de voordeelregelingen of kan ik je ergens mee helpen, neem gerust contact met me op via 06-19 636 744.